Institutet för Psykodynamisk Terapi i Göteborg AB

Om psykodynamisk terapi

De flesta upplever under vissa perioder i livet problem som kan kännas oövervinnerliga. Man kan hamna i olika kriser, i utmattningstillstånd, bli deprimerad, ångestfylld, och uppleva många andra symptom och svårigheter. Kanske tycker man att något behöver förändras i livet. Det finns många sätt att komma till rätta med problem. Man kan bestämma sig för att göra en resa, motionera, arbeta mer för att få belöning, gå på massage för att lätta spänningar, ta lugnande medicin, etc… men många bestämmer sig för att påbörja en psykoterapi.

Psykodynamisk psykoterapi är en behandlingsform som innebär regelbundna samtal under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Vi ser psykoterapin som ett viktigt möte, en samarbetsrelation, mellan två människor – den som söker och den som ger behandling. Genom det utforskande samtalet söker patienten och psykoterapeuten tillsammans orsaker till och förståelse för personens problem och lidande. Med en djupare kunskap om sig själv, sina behov, låsningar och motiv, får man i psykoterapi ökad förmåga att förstå och påverka sitt liv. Gamla mönster behöver inte upprepas i nya situationer.

Vi erbjuder psykoterapi för vuxna och ungdomar. Psykoterapin kan vara enskild men också i par. Förutom psykoterapi erbjuder vi krissamtal och konsultationer.

På Riksföreningen Psykoterapicentrums hemsida hittar du mycket bra information, speciellt om psykodynamisk psykoterapi.

www.rpc.nu