Institutet för Psykodynamisk Terapi i Göteborg AB

Institutets historik

Institutet för Psykodynamisk Terapi bildades i februari 1977 och tillhör således de äldsta psykoterapimottagningarna i Göteborgsområdet.

Vi som bildade Institutet kom från Göteborgs Psykoterapiinstitut, GPI.. Några av våra lärare där var Angel Fiasché, Adolpho Cacheiro, Ricardo Avenburg och Montague Ullman, samtliga psykoanalytiker, psykiatriker och professorer från USA och Argentina. En annan viktig lärare var Gary Tuchman psykoanalytiker, PhD. Psykologiska Institutionen Göteborgs Universitet.

Vår drivkraft vid Institutets bildande var, att forma en plats där vi kunde arbeta med psykoterapi i egen regi samt att fortsätta vår egen teoretiska utbildning. Till vårt nya Institut knöts Montague Ullman, MD, som tidigt väckte vårt intresse för drömarbete, Enrique Torres, MD, samt Bernard och Luciana Steinzor, båda psykologer och PhD