Institutet för Psykodynamisk Terapi i Göteborg AB

Om institutet

Institutet för Psykodynamisk Terapi bildades 1977 av psykoterapeuter som tidigare varit verksamma vid Göteborgs Psykoterapiinstitut. Vi erbjuder psykoterapi, individuellt eller i par samt handledning både individuellt och i grupp.

Vi som arbetar här är:

Elisabeth Bratt-Neuberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Eva Broberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Ingrid Hedström, PhD., leg. psykolog, leg. psykoterapeut