Institutet för Psykodynamisk Terapi i Göteborg AB

Handledning

Institutet erbjuder handledning på olika nivåer och för olika yrkesgrupper. Förutom handledning till psykoterapeuter och läkare finns ett stort behov av handledning för alla yrkeskategorier som arbetar med människor, där man använder sig själv som instrument. Man behöver ett rum där man som yrkeskvinna/man kan få tillgång till sin kreativitet och kunna känna sin egen styrka och begränsning. Vi har också uppdrag som mentorer och har arbetat med olika ledningsgrupper.

Institutets anställda har mångårig erfarenhet av handledning, både individuellt och i grupp inom barn-och vuxenpsykiatri, socialtjänst, olika institutioner och från andra områden där psykodynamiskt tänkande ingår i högre eller mindre grad.